Neolit kereskedelmi és szolgáltató Kft. (Szolgáltató) tájékoztatja a neolit.hu weboldal látogatóit (Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes...

Adatkezelés

Neolit kereskedelmi és szolgáltató Kft. (Szolgáltató) tájékoztatja a neolit.hu weboldal látogatóit (Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és azok gyakorlásának módjáról.
Jelen adatkezelési tájékoztató a vásárlási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Az adatkezelő adatai

 • Szolgáltató: Neolit kereskedelmi és szolgáltató Kft.
 • Weboldal: neolit.hu
 • Adószám: 10576074-2-02
 • Cégjegyzékszám: 02-09-060549
 • Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 26.
 • Ügyfélszolgálat: 7623 Pécs, Megyeri út 26..
 • Telefon: +36 72 514 010
 • E-mail cím: info@neolit.hu
 • Adatkezelő elérhetősége: titkarsag@neolit.hu

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

Kapcsolatfelvételi űrlap


Kezelt adatok

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • üzenet

Adatkezelés célja


A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.


Adatkezelés időtartama


Az adatkezelés a Felhasználó által kért adattörlési kérelméig tart.


Adatkezelés módja


Az adatok kezelése a levelező rendszerünkben valósul meg.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A kezelt adatok módosítása a Szolgáltatónál kezdeményezhető írásban:

 • a titkarsag@neolit.hu e-mail címen;
 • a Neolit kereskedelmi és szolgáltató Kft. 7623 Pécs, Megyeri út 26. postai címen.

Az adatok módosítására 2 munkanapon belül kerül sor.

Adattörlés

A kezelt adatok törlése a Szolgáltatónál kezdeményezhető írásban:

 • a titkarsag@neolit.hu e-mail címen;
 • a Neolit kereskedelmi és szolgáltató Kft. 7623 Pécs, Megyeri út 26. postai címen.

Az adatok törlésére 2 munkanapon belül kerül sor.

Adatbiztonság

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, eljárási szabályt kialakítunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
A Neolit kereskedelmi és szolgáltató Kft. a W5 Informatikai Kft. közreműködésével telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tárolja a személyes adatokat.

Cookie-k kezelése

A neolit.hu cookie-kat használ a vásárlói élmény személyesebbé tételére és a kényelmesebb használat érdekében. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatók a sütikkel kapcsolatos jogok.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű, egyedi azonosítót tartalmazó szöveges fájlok, amelyek a számítógépen vagy a mobil eszközön tárolódnak, így a használt eszköz felismerhető lesz, amikor bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A cookie-k segítenek a webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az ön vásárlói élményének javításában.

Analitikai cookie-k

Az analitikai szolgáltatás lehetővé teszi számunkra a weboldal forgalmának követését, elemzését és a Felhasználói viselkedés kiértékelését. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt.

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics egy web analízis szolgáltatás, amit a Google Inc. (“Google”) nyújt. A Google a begyűjtött adatokat a weboldal használatának elemzése céljából dolgozza fel, kimutatásokat készít belőle és azokat megosztja a Google más szolgáltatásaival.
A Google a saját hirdetési rendszerében felhasználhatja az adatokat a reklámok környezethez alakítása és szemlésre szabása érdekében.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek - Opt Out. Privacy Shield résztvevője.

SPAM védelem cookie-k


A SPAM védelem a kéretlen és automatizált forgalom kiszűrése érdekében a weboldal használatát elemzi, ami személyes adatokat is tartalmazhat.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

A Google reCAPTCHA és SPAM elleni szolgáltatás, amit a Google Inc. (“Google”) nyújt.
A Google reCAPTCHA használata a következő szabályzatok hatálya alatt áll: Google Adatvédelmi irányelvek és Általános Szerződési Feltételek.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek. Privacy Shield résztvevője.

Együttműködés közösségi oldalakkal

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az együttműködést közösségi oldalakkal és külső platformokkal közvetlenül a weboldalon.
Az interakció és a gyűjtött adatok minden esetben az adott közösségi hálózat adatkezelési szabályzatának hatálya alá tartoznak.
Az ilyen típusú szolgáltatás még akkor is gyűjthet adatot, ha a Felhasználó nem használja azt.

Facebook beépülő közösségi modulok (Facebook, Inc.)

A Facebook Like gomb és beépülő modulok interakciót tesznek lehetővé a Facebook közösségi hálózattal, amit a Facebook Inc. nyújt.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek. Privacy Shield résztvevője.

Külső szolgáltatás tartalmának megjelenítése

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi külső platform tartalmának megjelenítését és használatát a weboldalon.
Az ilyen típusú szolgáltatás még akkor is gyűjthet adatot, ha a Felhasználó nem használja azt.

Google Maps modul (Google Inc.)

A Google Maps egy térkép megjelenítő szolgáltatás, amit a Google Inc. (“Google”) nyújt.
Kezelt személyes adatok: cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek. Privacy Shield résztvevője.

Sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Harmadik fél számára kiadott adatok

Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához, illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. Az alábbi táblázatban látható, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adatokat.

Adatfeldolgozó neve Címe Miért továbbítjuk adataidat nekik
 Facebook Inc.  Menlo Park, California, USA  Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.
 Google Inc.  Mountain View, California, USA  Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.

 

Az oldal kódjába égetett egyéni kódok

A honlap kódjába a Felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi Szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, facebook.com.
Az üzemeltetőtől független harmadik személyek adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Kérdése van?

Bármilyen, adatait is érintő kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal az titkarsag@neolit.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésedben.